Saturday, 31 July 2010

ทำไมราคารถมือหนึ่ง ดอกเบี้ย จึงถูกกว่ารถมือสอง


    ช่วงนี้จะซื้อรถใหม่ เลยต้องหาข้อมูล รถยี่ห้อต่างๆ เพื่อนำมาประกอบข้อมูลในการตัดสินใจ พอดีไปเจอความรู้เกี่ยวกับทำไมราคารถมือหนึ่ง จึงมีดอกเบี้ยถูกกว่ารถมือสอง จากเว็ป พันทิพ มาฝากครับ

ความคิดเห็นที่ 1 รถยนต์คือสินทรัพย์ชนิดหนึ่งที่มีความเสื่อมครับ มูลค่าความเสื่อมราคาของมันเพิ่มมากกว่ารถใหม่ เพราะมันเปนรถมือสองที่มีอายุใช้งานมาแล้ว ดังนั้นดอกเบี้ยของรถยนต์ยิ่งปีเก่า ยิ่งแพงขึ้น เพื่อจ่าย
ชดเชยมูลค่าของรถยนต์ที่เสื่อมลง คืนให้เงินต้นความคิดเห็นนที่ 2
รถเก่า มีอัตราการบำรุงรักษาที่สูงกว่ารถใหม่ ดังนั้นความเสี่ยงที่ผู้ผ่อน จะถอดใจผ่อนย่อมมีมากกว่า ถ้ารถคันนั้นมีปัญหาจุกจิก เพื่อชดเชยความเสี่ยง จึงต้องชดเชยด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า

ความคิดเห็นที่ 3
ถ้าโลกใบนี้คนทุกคนไม่มีใครชักดาบค่าผ่อนรถ (ไม่ว่ารถเก่ารถใหม่) ราคาดอกเบี้ยมันก็คงจะคงที่และเท่าๆกันหล่ะครับ แต่ในความเป็นจริง มีไม่น้อยที่ผ่อนไม่ไหว, ชักดาบ จึงทำให้ไฟแนนซ์ยึดรถไปขายทอดตลาด ซึ่งอย่างน้อยที่สุดเวลาขายรถใหม่ย่อมได้ราคาสูงกว่ารถเก่า เพราะรถเก่า มูลค่ามันหายไปกับค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี ๆ

Friday, 30 July 2010

facebook เฟสบุ๊ค facebook คืออะไร วิธีเล่น facebook game มากมาย

facebook เฟสบุ๊ค facebook คืออะไร วิธีเล่น facebook game มากมาย

Facebook ให้โหลดข้อมูล 100 ล้านยูสเซอร์ฟรี

Facebook ให้โหลดข้อมูล 100 ล้านยูสเซอร์ฟรี

12 สิงหา พาแม่เที่ยว วันแม่ 2553

12 สิงหา พาแม่เที่ยว วันแม่ 2553

ครม.ปลดล็อกเงินเดือนครู 3 กลุ่ม

ครม.ปลดล็อกเงินเดือนครู 3 กลุ่ม

Thursday, 29 July 2010

หลักสูตรอบรม การดูแลครอบครัว

หลักสูตรอบรม การดูแลครอบครัว


เป้าหมาย ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี จำนวน 150 คน

แผนการจัดการอบรม

ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มกราคม 2552 จำนวน 50 คน ณ. บ้านรุ่งอรุณ หมู่17 ตำบลยางฮอม

ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มกราคม 2552 จำนวน 50 คน ณ. เทศบาลตำบลป่าตาล ตำบลป่าตาล

ครั้งที่ 3 วันที่ 28 มกราคม 2552 จำนวน 50 คน ณ. ศูนย์เด็กเล็ก หมู่17 ตำบลยางฮอม

เนื้อหาสาระ

1.ความสำคัญของการดูแลสุขภาพครอบครัว

3.การสร้างความผูกพัน

4.หลักการเลี้ยงดูลูก

5.ทักษะที่จำเป็นในการเป็นพ่อแม่

6.ทักษะการกระตุ้นให้ลูกมีพฤติกรรมดี

7.ทักษะการสื่อสารในครอบครัว

8.เคล็ดลับในการเลี้ยงดูเด็ก

9.การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ

10.สร้างนิสัยรักการอ่านสานไอคิวอีคิว

11.การสื่อสารและการพูดคุยกับเด็ก 0-5 ปี

12.เด็กกับโทรทัศน์ตารางการอบรมเรื่อง การดูแลครอบครัว

สำหรับผู้ปกครองเด็กวัยก่อนเรียน

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน

08.30 - 09.00 น. ความสำคัญของการดูแลสุขภาพครอบครัว

09.00 - 10.30 น. บรรยายวิชาการ เรื่อง การสร้างความผูกพัน

กิจกรรม สปาสัมผัสแห่งรัก

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. บรรยายวิชาการ เรื่อง

- ทักษะที่จำเป็นในการเป็นพ่อแม่

- ทักษะการกระตุ้นให้ลูกมีพฤติกรรมดี

- เคล็ดลับในการเลี้ยงดูเด็ก

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น. บรรยายวิชาการ เรื่อง การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ

กิจกรรม สายธารเสียงเพลง

14.00 – 14.45 น. บรรยายวิชาการ สร้างนิสัยรักการอ่านสานไอคิวอีคิว

บรรยายวิชาการ เด็กกับโทรทัศน์

กิจกรรม เลือกหนังสือให้ลูก

14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 น. บรรยายวิชาการ เรื่อง ทักษะการสื่อสารในครอบครัว

กิจกรรม สัญญาใจ

……………………………………………………….

หลักสูตรอบรมผู้ปกครอง เรื่อง โภชนาการเด็กวัยเรียน

เป้าหมาย ผู้ปกครองเด็กวัยเรียน จำนวน 300 คน

แผนการจัดการอบรม

ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มกราคม 2553 จำนวน 100 คน ณ. โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด

ครั้งที่ 2 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวน 100 คน ณ. โรงเรียนป่าแดงห้วยหลวง

ครั้งที่ 3 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวน 100 คน ณ. โรงเรียน อนุบาลยางฮอม

เนื้อหาสาระ

1.ความสำคัญของโภชนาการและพัฒนาการในเด็กวัยเรียน

2.สารอาหารที่จำเป็นในการเจริญเติบโตสมวัยของเด็กวัยเรียน

3.โรคที่เกิดจากการขาดสารอาหาร

3.การจัดอาหารสำหรับเด็กวัยเรียน

4.เด็กไทยไม่กินหวานและอาหารที่ควรเลี่ยง

5. เรื่อง ปัญหาที่พบบ่อยในการกินอาหารของเด็กและ แนวทางแก้ไข


ตารางการอบรมผู้ปกครอง เรื่อง โภชนาการเด็กวัยเรียน

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน

08.30 - 09.00 น. ความสำคัญของโภชนาการและพัฒนาการในเด็กวัยเรียน

09.00 - 10.30 น. บรรยายวิชาการ เรื่อง ภาวะทุพโภชนาการและโรคจากการขาดสารอาหาร

กิจกรรม คนไหนที่ใช่หนู

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. บรรยายวิชาการ เรื่อง ความต้องการสารอาหารของเด็กวัยเรียน

และการจัดอาหารสำหรับเด็กวัยเรียน

กิจกรรม เมนูโปรด

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. บรรยายวิชาการ เรื่อง เด็กไทยไม่กินหวานและอาหารที่ควรเลี่ยง

กิจกรรม รู้เลือก รักกิน

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น. บรรยายวิชาการ เรื่อง ปัญหาการรับประทานอาหารในเด็กวัยเรียน

กิจกรรม บัตรคำปริศนาไขปัญหาการกิน

……………………………………………………….

หลักการโครงการ "ค่ายเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง" ตัวชี้วัดที่ 2 Output 1 Outcome 2

      จากสถานการณ์โรคเอดส์ในปัจจุบัน จังหวัดเชียงราย ข้อมูลตั้งแต่ปี 2531- มิถุนายน 2552 มีผู้ติดเชื้อเอดส์ 22,670 ราย เสียชีวิต 11,504 ราย คงเหลือ 11,166 ราย ผู้ติดเชื้อมีอาการ 7,376 ราย เสียชีวิต 2,709 ราย คงเหลือ 4,667 ราย รวมทั้งหมด 30,046 ราย เสียชีวิต 14,231 ราย คงเหลือ 15,833 ราย โดยแยกเป็นเพศชาย 18,721 ราย หญิง 11,325 ราย
     โดยมีปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อมากที่สุดทางเพศสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 93.93 รองลงมาคือ ติดจากมารดา ร้อยละ 5.01 โดยส่วนใหญ่อยู่ใยช่วงอายุ 30-44 ปี ร้อยละ 50.31 รองลงมา 15-29 ปี ร้อยละ 34.65 ในเขตอำเภอขุนตาลมีจำนวน 708 ราย คิดเป็น 2,018.84 ต่อแสนประชากร
      ส่งผลกระทบกับครอบครัวและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ประชากรบางส่วนขาดความรู้และมีเจตคติในทางลบ การส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ การป้องกัน และการมีทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตและมีจิตสาธารณะ เป็นส่วนสำคัญเพื่อเป็นแกนนำในการสร้างเครือข่ายในการป้องกันรู้เท่าทันโรคเอดส์ มีการทำกิจกรรมกลุ่ม มีการเผยแพร่ความรู้ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนและสู่ชุมชนของตัวเอง โดยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพราะปัจจุบันพบว่าปัญหาเด็กและเยาวชนไทยขาดความอบอุ่นในครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้ลูกหลาน เด็กใช้ชีวิตยามว่างตามห้างสรรพสินค้าเกิดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย คุยอินเตอร์เน็ต เล่นการพนัน รวมไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่เร็วขึ้นและขาดความรับผิดชอบ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นผลให้เกิดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น
      ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการเข้าค่ายทักษะชีวิตในเยาวชนขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีทักษะในการป้องกันรู้เท่าทัยโรคเอดส์ และการสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันเอดส์ในกลุ่มเยาวชนดังกล่าวต่อไป

Wednesday, 28 July 2010

มารู้จักการเล่น Social Network Facebook (FB) เเละ Twitter (TT)

วันนี้ขอเขียนการเล่น Social Network กันหน่อยซึ่งมีอยู่มากมาย เเต่จะขอเขียนที่เป็นนิยมของคนไทยในปัจจุบันคือ Facebook (FB) เเละ Twitter (TT)
ในอดีต คนไทยรู้จัก Hi5 เเต่ระยะหลัง FB (Facebook) เริ่มมีคนนิยมเล่นเพิ่มมากขึ้น อันสืบเนื่องมาจาก คนดังๆ มักสร้าง Page ให้คนได้ติดตามข่าวสารของตน อีกทั้ง บริษัทต่างๆ ก็เริ่มให้ความสนในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของตนเอง จุดขายที่ทำให้ FB ได้รับความนิยมนั้น ในส่วนตัวผมคิดว่ามาจาก FB ทำให้ได้พบเพื่อน รวมไปถึงเพื่อนเก่า ได้Share รูป ข้อมูลต่างๆ ทำให้ได้รับความนิยมอย่างเเพร่หลาย อีกทั้งการสมัครก็ทำได้ง่าย ลูกเล่นต่างๆ ไม่ยุ่งยาก หากเทียบกับ Hi5 ที่ต้องมีการใส่ Code ต่างๆ เพื่อให้เป็นที่สนใจ เเละสวยงาม

สรุป กลุ่มผู้เล่น Hi5 ยังเป็นกลุ่มเด็กระดับ มัธยมตอนต้น ถึงปลาย ส่วน FB นั้นจะเป็นกลุ่มเรียนระดับอุดมศึกษา ร่วมถึงผู้ที่จบใหม่ๆ หรือ กลุ่มคนทำงาน

ต่อไปขอเขียน การเล่น Twitter นั้น ด้วยความที่เล่นง่าย สะดวก ไม่ต้องกรอกข้อมูลอะไรให้มาก ทำให้ TT ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เพียงเเค่กดติดตามคนที่เราต้องการติดตามเป็นอันเรียบร้อย อยากคุยกับเค้าก็ ติด @ ไปเท่านั้น ก็เรียบร้อย อีกทั้งการกระจ่ายข่าวข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง TT นั้นทำได้รวดเร็วมาก สมมุติ หากเรามีคน Follow เรา 100 คน หากเรา Tweet ข้อความออกไป 1 ครั้ง คน 100 คนก็จะได้รับข้อความจากเรา เเละหาก 100 คนที่ Follow มีเพื่อนติดตามอีก 100 คน หากมีการ RT ทุกคน ข้อความก็จะกระจาย จาก 100 เป็น 10,000 คนทันที ดังนั้นจากที่กล่าวไป จึงทำให้ข้อมูลข่าวสารใน TT นั้นกระจายได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้เป็นจุดขายของ TT ที่ทำให้บริษัทต่างๆ พยามใช้จุดเด่นดังกล่าว โฆษณาผลิตภัณฑ์ของตนเอง ร่วมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ

ความรู้เพิ่มเติม สำหรับ FB นั้นจะจำกัดเพื่อนไว้ไม่เกิน 5,000 คน


ส่วน Twitter นั้นจะจำกัด คนที่จะสามารถ Following ได้ไม่เกิน 2,000 คน (เป็นการป้องกัน Spam User ของ Twitter ครับ)Following คือ คือ คน หรือ account Twitter ของคนอื่น ซึ่งอาจจะเป็นคนรู้จักของคุณ หรือเป็นใครก็ได้ในโลกใบนี้ที่คุณสนใจอยากติดตาม

Tuesday, 27 July 2010

แต่งงาน หนุ่มแห่ แต่งงานกับต่างชาติ สาวเอเชีย รักชีวิตโสด

แต่งงาน หนุ่มแห่ แต่งงานกับต่างชาติ สาวเอเชีย รักชีวิตโสด

เตือนภัย แผ่นดินไหว สรุปการเกิด เแผ่นดินไหว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน รวม 6 ครั้ง

เตือนภัย แผ่นดินไหว สรุปการเกิด เแผ่นดินไหว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน รวม 6 ครั้ง

ลดโลกร้อน ได้ดี ไทยติดอันดับโลก ประเทศแก้ โลกร้อน

ลดโลกร้อน ได้ดี ไทยติดอันดับโลก ประเทศแก้ โลกร้อน

ลริสซา ริเกลเม

ลริสซา ริเกลเม ถูกปล้น! กลางบราซิล

Larissa Riquelme

ลาริสซา ริเกลเม่

Larissa Riquelme

ลาริสซา ริเกลเม่


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอบคุณภาพประกอบจาก anorak.co.uk , asiaplate.com, guyism.com

          นางแบบสาว ลาริสซา ริเกลเม ถูกปล้นในเมืองริโอ ประเทศบราซิล ระหว่างไปทำงาน

          ลาริสซา ริเกลเม นางแบบสาวชาวปารากวัย ที่แจ้งเกิดเต็มตัวจากการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 ด้วยการเดิมพันจะวิ่งแก้ผ้ารอบเมือง หากทีมปารากวัยได้ครองถ้วยแชมป์โลก และหลังจากนั้นเธอก็สลัดผ้าถ่ายนู้ดให้ชมกันจนได้ แม้ทีมปารากวัยจะไปไม่ถึงฝั่งฝัน

          ซึ่งล่าสุด สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ลาริสซา ริเกลเม กลับเจอดี ถูกปล้นในเมืองริโอ ประเทศบราซิล หลังจากบินไปทำงานที่นั่น ในระหว่างที่เธอเดินอยู่บนถนน ทำให้โทรศัพท์มือถือ เอกสารสำคัญต่าง ๆ รวมทั้งพาสปอร์ต และกล้องดิจิตอล 2 ตัว ของเธอโดนปล้นไป
          โดย ลาริสซา ได้ทวีตข้อความบอกแฟน ๆ ของเธอผ่าน ทวิตเตอร์ @ lari_riquelme ว่า เธอสบายดีและขอบคุณทุกคนที่ห่วงใย แต่เธอไม่เป็นอะไรแล้ว

Friday, 23 July 2010

Dog on Motorcycle In Taiwan

"เราสองสามคน" คลิปเบื้องหลัง น้องแว่น Elly Tran Ha สาวอกสะบึม ใน "เราสองสามคน"

"เราสองสามคน" คลิปเบื้องหลัง น้องแว่น Elly Tran Ha สาวอกสะบึม ใน "เราสองสามคน"

Heart Attacks and Drinking Warm Water

PA very good article which takes two minutes to read. Sent by a friend who had about 25 or 30 years in the field with such emergencies....I ' m sending this to persons I care about......why not do the same ?????


 
 This is a very good article. Not only about the warm water after your meal, but about     Heart Attacks . The Chinese and Japanese drink hot tea with their meals, not cold water, maybe it is time we adopt their  drinking habit  while eating..

นี่เป็นบทความที่ดีมาก ไม่ใช่แค่เรื่องน้ำอุ่นหลังอาหาร แต่เป็นเรื่อง
หัวใจวาย เลยทีเดียว  
คนจีนและคนญี่ปุ่นจะดื่มชาร้อนกับอาหาร ไม่ดื่มน้ำเย็น  และตอนนี้คงถึงเวลาแล้วที่เราจะนำนิสัยการดื่มแบบนี้มาใช้เวลาเรากิน

                                                   
   
For those who like to drink cold water, this article is applicable to you. It is nice to have a cup of cold drink after a meal. However, the cold water will solidify the oily stuff that you have just consumed. It will slow down the digestion. Once this ' sludge ' reacts with the acid, it will break down and be absorbed by the  
intestine  faster than the solid food. It will line the intestine. Very soon, this will turn into fats and lead to
cancer
. It is best to drink hot soup or warm water after a meal.

บทความนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบดื่มน้ำเย็น มันรู้สึกดีที่ได้ดื่มน้ำเย็นๆซักแก้วนึง หลังอาหาร   แต่น้ำเย็นจะทำให้ไขมันจากอาหารที่เรากินเข้าไปจับตัวกันและมันก็ทำให้การย่อยช้าลงด้วย  

เมื่อกากไขมันเหล่านี้ทำปฏิกิริยากับกรด มันจะแตกตัวและถูกดูดซึมโดยลำไส้  และในไม่ช้า มันจะกลายเป็นไขมันซึ่งส่งผลให้เกิด มะเร็ง  ได้  ดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดถ้าเราดื่มซุบร้อนๆ หรือ น้ำอุ่นหลังอาหาร


Common Symptoms Of Heart Attack...
 
A serious note about heart attacks - You should know that not every heart attack symptom is going to be the  
left arm hurting   .. Be aware of intense  pain  in the  jaw line .
อาการสามัญของหัวใจวาย

หมายเหตุที่สำคัญของหัวใจวาย  - คุณควรรู้ว่าไม่ทั้งหมดของอาการหัวใจวายนั้นจะเป็น
การเจ็บที่แขนซ้าย ระวังการปวดที่รุนแรงของแนวกรามด้วย

You may never have the first  
chest pain  during the course of a heart attack.  Nausea  and  intense sweating  are also common symptoms. 60% of people who have a heart attack while they are asleep do not wake up. Pain in the jaw can wake you from a sound sleep. Let ' s be careful and be aware. The more we know, the better chance we could survive.

คุณอาจจะไม่มี อาการเจ็บหน้าอก เป็นอันดับแรก ระหว่างการเป็นหัวใจวาย  อาการคลื่นไส้และเหงื่อออกอย่างมาก ก็เป็นอาการสามัญ  60% ของผู้ที่มีอาการหัวใจวายขณะนอนหลับจะไม่ตื่นเลย อาการปวดที่กรามสามารถปลุกคุณจากการนอนได้
จงระวังและตระหนักไว้ ยิ่งเรารู้มากเท่าไหร่ ก็มีโอกาสที่เราจะมีชีวิตรอดเท่านั้น


A  
cardiologist  says if everyone who reads this message sends it to 10 people, you can be sure that we ' ll save at least one life. Read this & Send to a friend. It could save a life. So, please be a true friend and send this article to all your friends you care about. 

นักหัวใจวิทยาท่านหนึ่งพูดว่า ถ้าใครก็ตามที่ได้อ่านข้อความนี้ส่งมันต่อไปยังคนอีก  10 คน คุณแน่ใจได้เลยว่าเราจะช่วยชีวิตคนๆหนึ่งได้  ดังนั้น โปรดเป็นเพื่อนที่ดีและส่งบทความนี้ให้เพื่อนทุกคนที่คุณห่วงใย

แปลโดย l3owBearY

http://bowbeary.hi5.com

From Fw Mail

SNSD (Girls Generation)
Is this a doll or a girl?


ที่มา :  http://gallery.anhmjn.com/2010/06/is-this-doll-or-girl-part-2-btw-i-like.html

Yahoo GirlsAsian Girls Daily - Part 5: Yahoo Girls (20 pics) | Gallery.anhmjn.com - Daily updates. Just view and share...

Asian Girls Daily - Part 5: Yahoo Girls (20 pics) | Gallery.anhmjn.com - Daily updates. Just view and share...

10 สีของร่มที่คนไทยนิยมใช้ที่สุด

ช่วงหน้าฝนแบบนี้ "ร่ม" จึงเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลย แต่ร่มสีไหนที่คนไทยนิยมใช้ที่สุดนะ...อยากรู้ไปดูกันเลย
อันดับที่ 10 สีน้ำตาล
เป็นสีที่ดูเรียบง่าย ไม่ฉูดฉาด ออกจะเคร่งขรึมสักหน่อย เพราะคนส่วนใหญ่ที่ถือจะออกแนวเป็นผู้ใหญ่วัยทำงาน หน่อย ทำให้ความนิยมอยู่ในอันดับที่ 10
อันดับที่ 9 สีใส


เป็นสีที่ดูเรียบร้อย สะอาดตา แถมเวลาเดินกลางฝน ยังทำให้สามารถมองขึ้นไปบนท้องฟ้า เห็นเม็ดฝนที่กำลังตกลงมาได้บรรยากาศมากเลยทีเดียว
อันดับที่ 8 สีชมพู
แน่นอนว่าเป็นสีที่สาวๆนิยมถือ มาก ก็เพราะสีมันน่ารักคิขุน่ะสิ ถ้ามีลายคิดตี้หรือลายการ์ตูนด้วย ก็จะยิ่งได้รับความนิยม ซึ่งเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็นิยมใช้สีชมพูเหมือนกันนะ เผื่อจะเป็นที่สะดุดตาของสาว
อันดับที่ 7 สีขาว
เป็นสีแห่งความเรียบ ถือไปได้ทุกงานจริง แต่ใช้ไปนาน ๆ อาจจะเลอะเทอะได้ง่าย
อันดับที่ 6 สีแดง
 
เป็นสีมงคลของชาวจีน มีสีสรรฉูดฉาด คนที่มีความมั่นใจหน่อยก็มักจะชอบสีนี้
อันดับที่ 5 สีเหลือง
นอกจากจะเป็นสีที่สดใสแล้วยัง เป็นสีที่เราแสดงออกถึงความจงรักภักดีถึงในหลวงของเรา ทำให้คนจึงนิยมถือร่มสีนี้มากขึ้น แหมใส่เสื้อเหลืองแล้วยังถือร่มสีเหลือง เข้ากันจิงๆเลย
อันดับที่ 4 สีน้ำเงิน
เป็นสีที่แทนสีของท้องฟ้าและสายน้ำเหมือนกัน
อันดับที่ 3 สีเทา
เป็นสีที่เรียบง่ายคล้ายกับสีดำแต่ลดความเข้มลงมาหน่อย คนจึงนิยมชมใช้
อันดับที่ 2 สีดำ


เป็นสีที่เน้นความเรียบและเข้ม สามารถถือไปได้ทุกๆ ที่ โดยเฉพาะถ้าใส่ชุดดำแล้วถือร่มสีดำ จะทำให้ดูกลมกลืนกันมาก ทำให้คนไทยนิยมใช้ร่มสีนี้เป็นอันดับสอง
อันดับที่ 1 สีฟ้า


แล้วก็มาถึงสีของร่มที่คนนิยม ถือมากที่สุดก็คือสีฟ้า แน่นอนว่าฟ้าก็ต้องคู่กับฝน สีนี้จึงเลยเข้ากับบรรยากาศฝนตกมากสุด แถมยังเป็นสีที่สดใส ทำให้คนนิยมเลือกใช้ร่มสีฟ้ามากที่สุด

ที่มา : Toptenthailand.com