Tuesday, 5 July 2011

นโยบายประชานิยม ข้อดี เเละข้อเสีย

ผลการเลือกตั้ง วันที่ 3 กรกฏาคม 2554 ที่ผ่านมา ทุกคนคงทราบกันดี ดังนั้น ผมจึงไม่ขอที่จะเขียนผลการเลือกตั้ง หรือ บรรยายเพิ่มเติม  เเต่สิ่งที่น่าสังเกตคือ เเต่ละพรรค งัดนโยบายประชานิยมมาชูเป็นนโยบาย หลักอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพรรคใหญ่ พรรคเล็ก


ประชานิยม  ( Populism)  เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองและแนวทางทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ทั้งในสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย โดยที่อุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชานิยมจะอิงอยู่กับฐาน ชาวนาหรือคนยากจน ได้เป็นที่แพร่หลายและการเป็นแนวทางทางการเมืองที่ใช้ในกลุ่มประเทศโลกที่สาม และในช่วงศตวรรษที่ 20 ความคิดนี้ได้ปรากฏในประเทศจีน และประเทศในแถบลาตินอเมริกา ซึ่งผลลัพธ์ที่ปรากฏในกับประเทศเหล่านี้หลังจากมีการนำนโยบายประชานิยมไปประยุกต์ใช้ก็คือ ความล้มเหลวทั้งในการพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจ จาก นโยบาย เเละเงินทุน

นโยบายประชานิยม คือ นโยบายที่สนับสนุนประชาชนคนยากจนเป็นหลัก เพื่อมุ่งหวังความนิยมทางการเมืองโดยไม่จำเป็นต้องมีความสมเหตุสมผลหรือเป้าหมายทางเศรษฐศาสตร์มหภาคมารองรับและไม่จำเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดของประเทศในขณะนั้น  นโยบายประชานนิยมเป็นทั้งภาพหลอนทางการคลังของรัฐบาล
นโยบายประชานิยมจะมีหลากหลายรูปแบบที่ปรากฏแต่จะมีลักษณะร่วมกันตรงที่การเป็นนโยบายที่มุ่งเอาอกเอาใจและสนองความต้องการของประชาชนตลอดจนการไม่แสดงถึงจำนวนเงินที่ใช้ในการดำเนินนโยบายซึ่งเป็นที่มาของภาพหลอนทางการคลังและการปิดบังข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนข้อดีของนโยบายประชานิยม คือ ได้คะเเนนเสียงไว เป็นที่ชื่้่นชอบของประชาชน จดจำนโยบายง่าย นโยบายสามารถผังเข้าไปในจิตใจประชาชนได้ง่าย

ข้อเสียของนโยบายประชานิยม คือ ความเป็นไปได้ในการดำเนินนโยบายไปปฎิบัติเป็นไปได้ยาก ใช้งบประมาณที่สูง ต้องเป็นรัฐบาลที่จัดตั้งโดยความเข้มเเข็ง เเละเป็นปึกเเเผ่นจึงจะสามารถผลักดันนโยบายนำไปสู่การปฎิบัติได้

สรุป นโยบายประชานิยม ก็เหมือนดาบสองคมของพรรค ที่นำมาใช้เป็นนโยบาย กล่าวคือ ถ้าทำได้ดั่งนโยบายประชานิยม ก็จะทำให้ประชาชนชื่นชอบ เหมือนเด็กๆได้ขนม เเต่ถ้าหากทำไม่ได้ ก็เหมือนดั่งที่คนดื่มยาพิษ ที่จะบันทอนชีวิตตนไปที่ละนิดที่ละหน่อย จะทำให้คนที่เลือกเข้าไปผิดหวัง เเละเกลียดชังในที่สุด

Surplus : เพิ่มไอคอน Notifications ของ Google+ ไว้ใน Google Chrome !!!

Surplus : เพิ่มไอคอน Notifications ของ Google+ ไว้ใน Google Chrome !!!