Tuesday, 22 January 2013

กลุ่มโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เสี่ยงระบาดในไทย

โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีความเสี่ยงในประเทศไทย แบ่งได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 โรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำที่พบในประเทศไทย ได้แก่ โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 โรคลีเจียนแนร์ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคไข้กาฬหลังแอ่นจากเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่อาจเข้ามากับแรงงานต่างด้าว 

กลุ่มที่ 2 โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจแพร่มาจากต่างประเทศ เช่น โรคไข้เหลือง โรคลิชมาเนียสิส โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ โรคไข้เวสต์ไนล์ โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา-มาร์บวร์ก โรคสมองฝ่อวาเรียนท์ที่เกิดจากโรคสมองฝ่อในวัว หรือโรควัวบ้า และโรคที่อาจเข้ามากับสัตว์ เช่น โรคฝีดาษลิง และโรคติดเชื้อจากการใช้อาวุธชีวภาพ เช่น โรคแอนแทรกซ์ ไข้ทรพิษ กาฬโรค 

และกลุ่มที่ 3 โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น โรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคจากเชื้อดื้อยาชนิดใหม่ เป็นต้น

ที่มา : กรมควบคุมโรค

Saturday, 5 January 2013

กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

ในฐานะข้าราชการคนหนึ่ง วันนี้ขอนำหนังสือเวียน ของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (..) มาเเบ่งปันดังนี้ครับ


กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ที่จะขึ้นใน ปี 2556 และ ปี 2557

ปี 2556 มีผลตั้งเเต่ วันที่ 1 มกราคม 2556
ปี 2557 มีผลตั้งเเต่ วันที่ 1 มกราคม 2557

โหลดเอกสาร

ขอบคุณที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (..) 

Thursday, 3 January 2013

แจก โปรแกรม Excel ใช้สำหรับทำ บัญชีครัวเรือน บันทึก รายรับ รายจ่าย ปี 2556 FY 2013ก้าวเข้าสู่ปี 2556 "นับวันค่าครองชีพจะยิ่งสูงขึ้นเป็นเท่าตัว"...

วันนี้ขอนำ Excel ใช้สำหรับทำ บัญชีครัวเรือน บันทัก รายรับ รายจ่าย ปี 2556 ของธนาคารเเห่งประเทศไทย กับ ของธนาคารกสิกรไทย มาฝากนะครับ เพื่อจะได้บริหาร รายรับรายจ่าย การออม สำหรับตนเอง ครอบครัว และคนรอบข้าง มีประโยชน์ เเละใช้งานง่ายครับ

บัญชีครัวเรือน คือ คือ การจดบันทึก ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขปัจจัยในการดำรงชีวิตของตัวเอง และภายในครอบครัว    ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกจะเป็นตัวบ่งชี้อดีต ปัจจุบันและอนาคตของชีวิตของตัวเอง สามารถนำข้อมูลอดีตมาบอกปัจจุบันและอนาคตได้ ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต ในครอบครัว 

คำสอนของพ่อ

"... คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียน คนอื่นน้อย.  ถ้าทุกประเทศมีความคิด - อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ - มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข. พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น.  ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง  ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง ...”
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันศุกร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 


Download  

หมายเหตุ โหลดของ 4shared ต้องลงทะเบียน เป็นสมาชิกก่อนนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทย 

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=9597E3B791UMQ8BD3C7[H24EZRLOA

หรือ
http://www.4shared.com/office/dZUS2_qn/Saving2556.html


ของธนาคารกสิกรไทย 
http://k-expert.askkbank.com/Documents/K-ExpertSavingMemo_Ex2013_V1-2.xlsขอบคุณที่มาจาก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารเเห่งประเทศไทย และ ธนาคารกสิกร มา ณ ที่นี้


มีอะไรสอบถาม หรือ จะกด Like ใน FanPage ปิยพงษ์(ปอม) ได้ทาง 


https://www.facebook.com/PiyapongpomBlog  หรือ https://twitter.com/piyapongpom  นะครับ

เฝ้าระวัง 13 โรค ที่อาจอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ

กรมควบคุมโรคเฝ้าระวัง 13 โรค ที่อาจจะมีการอุบัติขึ้นในประเทศไทยอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศซึ่งมีทั้งโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำประกอบด้วย 
1.โรคไข้กาฬหลังแอ่น 
2. โรคไข้เลือดออก 
3. โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์และเฮนดรา 
4.โรคไข้หวัดนก 
5.ไข้เหลือง 
6.โรคชิคุนกุนยา 
7. โรคมือเท้าปาก 
8.โรคติดเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัสซูอิส 
9.โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (ซาร์ส) 
10.โรคทูลารีเมีย 
11. โรคเมลิออยโดซิส 
12.โรคลิชมาเนีย 
13.โรควีซีเจดี หรือโรคสมองเสื่อมชนิดใหม่
ที่มา : กรมควบคุมโรค