Wednesday, 7 March 2012

ครม.มีมติให้ 9 เม.ย. 2555 เป็นวันหยุดราชการ งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพเจ้าฟ้าเพชรรัตน์

ครม.มีมติให้ 9 เม.ย.เป็นวันหยุดราชการ งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ 8-10 เม.ย.ลดธงครึ่งเสา

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติตามที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอการกำหนดวันหยุดและการไว้ทุกข์ งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ดังนี้ ให้วันที่ 9 เมษายน 2555 เป็นวันหยุดราชการ 
และในวันที่ 8-10 เมษายน 2555 ขอความร่วมมือประชาชนไว้ทุกข์โดยทั่วกัน ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา 
นอกจากนี้ ขอความร่วมมือสถานที่ต่างๆ ให้งดหรือลดการแสดงเพื่อความบันเทิง พร้อมกับขอความร่วมมือสถานีวิทยุและโทรทัศน์ ควบคุมดูแลรายการที่ออกอากาศให้เหมาะสม

หมายเหตุ - ถ้าหากใครสามารถลาพักร้อนในวันที่10 - 12 เมษายน ได้ จะทำให้มีวันหยุดยาว ตั้งเเต่วันที่ 6 -16 เมษายน 2555 รวมวันหยุดทั้งสิ้น 11 วัน

ขอบคุณที่มาจาก http://www.posttoday.com

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆได้นะครับ