Tuesday, 13 December 2011

ครม. อนุมัติ หยุดปีใหม่ 4 วัน 31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 55

13 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติให้ประกาศวันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 4 วัน คือตั้งแต่ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555 ให้เป็นวันหยุดราชการต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และเพื่อให้กระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆได้นะครับ