Friday, 11 November 2011

การติดประดับเครื่องหมายบ่าอินทรธนู สำหรับข้าราชการ แบบใหม่


การติดประดับเครื่องหมายบ่าอินทรธนู (บ่าแข็ง)
ของโครงสร้างชั้นงานและประเภทตำแหน่งใหม่ (แบบแท่ง)
 ตั้ง เเต่บรรจุมาข้าราชการบรรจุใหม่ ต้องจำเป็นต้องไปถ่ายรูป เพื่อติดบัตร เเละเอกสารอื่นๆ ทำให้ข้าราชการใหม่หลายท่านที่ถ่ายรูปเครื่องหมายบ่าอินทรธนูผิด ทำให้เสียเวลา เเละค่าใช้จ่าย (เหมือนผมเป็นต้น) ซึ่งจากค้นหา Google ทำให้ทราบว่าอินทรธนูใหม่นั้นเป็นดังนี้ครับ

1) ตำแหน่งประเภททั่วไป มีระดับดังนี้
                1. ระดับปฏิบัติงาน (บ่าอินทรธนู 2 ดอก)
                2. ระดับชำนาญงาน (บ่าอินทรธนู 3 ดอก)
                3. ระดับอาวุโส (บ่าอินทรธนู ชั้นพิเศษ เดิม) หรือ (บ่าอินทรธนู ช่อชัยพฤกษ์)
                 4. ระดับทักษะพิเศษ (บ่าอินทรธนูเพิ่มใหม่) หรือ (บ่าอินทรธนู ช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้นฐาน)
2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ มีระดับดังนี้ 
               1. ระดับปฏิบัติการ (บ่าอินทรธนู 3 ดอก)
                2. ระดับชำนาญการ (บ่าอินทรธนู ชั้นพิเศษ เดิม) หรือ (บ่าอินทรธนู ช่อชัยพฤกษ์)
                 3. ระดับชำนาญการพิเศษ (บ่าอินทรธนู ชั้นพิเศษ เดิม) หรือ (บ่าอินทรธนู ช่อชัยพฤกษ์)
                 4. ระดับเชี่ยวชาญ  (บ่าอินทรธนูเพิ่มใหม่) หรือ (บ่าอินทรธนู ช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้นฐาน)
                5. ระดับทรงคุณวุฒิ (บ่าอินทรธนูเพิ่มใหม่) หรือ (บ่าอินทรธนู ช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้นฐาน)
3) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ มีระดับดังนี้
                1. ระดับต้น (บ่าอินทรธนู ชั้นพิเศษ เดิม) หรือ (บ่าอินทรธนู ช่อชัยพฤกษ์)
                 2. ระดับสูง (บ่าอินทรธนูเพิ่มใหม่) หรือ (บ่าอินทรธนู ช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้นฐาน)
4) ตำแหน่งประเภทบริหาร มีระดับดังนี้
               1. ระดับต้น  (บ่าอินทรธนูเพิ่มใหม่) หรือ (บ่าอินทรธนู ช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้นฐาน)
               2. ระดับสูง (บ่าอินทรธนูเพิ่มใหม่) หรือ (บ่าอินทรธนู ช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้นฐาน)

(บ่าอินทรธนู 2 ดอก)

(บ่าอินทรธนู 3 ดอก)

(บ่าอินทรธนู ชั้นพิเศษ เดิม)
(บ่าอินทรธนู ช่อชัยพฤกษ์)


(บ่าอินทรธนูเพิ่มใหม่)
(บ่าอินทรธนู ช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้นฐาน)
 
ขอบคุณที่มาจาก : http://www.xn--o3cd5bxa4b1d7d.com

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆได้นะครับ