Thursday, 28 April 2011

ประกาศให้ วันที่ 16 พฤษภาคม 2554 เป็นวันหยุด

    นายอำพล กิตติอำพล เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ว่า ครม. มีมติ ให้วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2554 เป็นวันหยุดเพิ่มอีก 1 วัน ซึ่งจะทำให้เป็นวันหยุดยาว 5 วันต่อเนื่อง คือ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม - วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2554 ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ เนื่องจากเห็นว่า จะสามารถเป็นการกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวภายในประเทศได้

    สาเหตุ ที่ ครม. เลือกวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 เนื่องจาก ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเป็นวันศุกร์ ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ คือ วันพืชมงคล และวันที่ 17 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเป็นวันอังคาร ตรงกับวันวิสาขบูชา
    ดังนั้น จึงประกาศให้วันที่ 16 พฤษภาคม 2554 เป็นวันหยุด เพื่อให้ประชาชนมีวันหยุดยาว 5 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม - วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2554


ที่มา : มติครม.วันที่ 30 พ.ย.53
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆได้นะครับ